Hvor?

Kirken ved Tange Sø holder til i:

Ans Missionshus
Søndermarksgade 12
8643 Ans By