Log på

Log på

Begravelse

Begravelse udføres af en af frimenighedens præster/ældste. Bedemanden og begravelsesmyndigheden tager sig af papirarbejdet.
Begravelse kan finde sted i folkekirkens kapel eller kirkebygning i sogne, hvor frimenigheden har en aftale med biskoppen om "fast brug". (Se afsnit: Fast brug af folkekirkens bygninger)
Begravelse kan også foregå i et kommunalt kirkegårdskapel, hvor der ikke er behov for nogen særlige tilladelser.

Et frimenighedsmedlem har ikke retskrav på at få stillet den lokale sognekirke til rådighed ved begravelse, men praksis viser, at det normalt vil være muligt.

Tænk det igennem i god tid

En frimenighed bør tænke dette godt igennem på et tidligt tidspunkt og træffe de nødvendige aftaler, så forløbet og de praktiske handlemuligheder på forhånd er afdækket, når det bliver aktuelt.
Der er ikke pligt til at benytte sig af en bedemand, selvom det er anbefalelsesværdigt. Dog bør man være meget opmærksom på, hvad man kan og vil stå for selv. Ikke mindst af hensyn til økonomien.

- Aftale med lokal kirke mht. begravelse

- Bedemand i området

http://begravelser.dk/din-lokale-bedemand/midtjylland
http://www.bedemand-bj.dk/

- Kirkegårde i området

Takstblad - Ikast-Brande Provsti
Takstblad - Bjerringbro Kirke

Kalender

Hør prædiken

Hør en prædiken