Log på

Log på

Bryllup - Hvor og hvordan

Vielser udføres af en af frimenighedens præster/ældste. Par, der vil vies, skal dog først henvende sig på rådhuset med en såkaldt ægteskabserklæring.
Et frimenighedsmedlem har ikke retskrav på at få stillet den lokale sognekirke til rådighed ved et bryllup. (se afsnit: Frimenigheders brug af folkekirkens bygninger).

Hvem kan få vielsesret?

Tilladelse til at foretage vielse skal søges hos Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen. Reglerne kan læses her.
Præster i godkendte trossamfund og menigheder kan få bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed.

Mindre trossamfund (mindst 150 medlemmer) og menigheder med få medlemmer (dog mindst 50) kan søge om en enkeltstående vielsesbemyndigelse.
Større trossamfund, der har mange medlemmer, og som foretager mange vielser, kan søge om stående vielsesbemyndigelser.

Godkendelse som trossamfund

Før man kan få en vielsesbemyndigelse, skal menigheden godkendes som trossamfund af Ankestyrelsen familieretsafdeling.
Sagsbehandlingen vil typisk være omkring et halvt år. Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund har udarbejdet nogle vejledende retningslinjer til, hvordan man gør.

Når man er godkendt som trossamfund, vil sagsbehandlingstiden for at søge enkeltstående vielsesbemyndigelse være højst en måned og for stående vielsesbemyndigelse højst to måneder.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Alternativet til et egentligt bryllup er, at ægteparret selv sørger for den juridiske del af vielsen ved at indgå borgerligt ægteskab på rådhuset.
Derefter kan der afholdes en velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i frimenigheden.

Handlingen ligner til forveksling den almindelige kirkelige vielseshandling.
Med denne ordning slipper frimenigheden for en del administration.

 

Kalender

Hør prædiken

Hør en prædiken