Log på

Log på

Dåb - Barn af Gud, rent praktisk

I en frimenighed er barnedåb og navngivning ikke flettet sammen.
Barnets navn skal registreres af det offentlige, ved at forældrene henvender sig til sognepræsten/kirkekontoret eller via personregistrering.dk.
Dette bør finde sted inden dåben, som altså alene har kirkelig betydning.

Dåb i en frimenighed foregår ved en Gudstjeneste, og frimenigheden udsteder en dåbsattest.

Dåbshandlinger bør registreres i kirkebogen, som føres af sognepræsten/på kordegnekontoret; ”Barnet er døbt i en Evangelisk Luthersk Frimenighed”.
Det anbefales, at frimenigheden sørger for dette.

Et barn, der døbes i en frimenighed, bliver ikke automatisk medlem af folkekirken.

Faddere

Fadderreglerne er de samme som i folkekirken. Juridisk set er der hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder:

  • Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere.
  • Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet er blevet voksent.
  • En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb.

Kalender

Hør prædiken

Hør en prædiken